Základné princípy pokladania

Pred pokladaním strešnej krytiny je potrebné vykonať tesný podklad vo forme paropriepustnej fólie alebo - ak to vyžadujú miestne klimatické podmienky či sklon strechy - úplné debnenie pokryté asfaltovým pásom.

Na takto pripravenú strechu sa nabijú kontralaty a laty. Rozstup lát je potrebné namerať podľa jednotlivých druhov škridiel, podľa odporúčaného rozmeru výrobcu. Po pribití lát, namontovaní odkvapnice, odkvapových vetracích mriežok, odkvapových hákov, klampiarskych prvkov je možné začať s pokladaním škridiel. Škridle sú pokladané od odkvapu nahor. Pre dodatočnú stabilitu a zabezpečenie pred silným vetrom, je odporúčané pripevňovanie škridiel príchytkami k late každej tretej škridle diagonálne.

Prichytávať alebo pripevňovať do laty napr. pomocou skrutiek je potrebné tiež okrajové škridle. V takých miestach ako sú úžľabia, komín alebo okolo strešných okien, kde sú potrebné škridle rezané, je však nutné škridle rezať takým spôsobom, aby sa prach nedostal na škridlu ani pod ňu, pretože sa ťažko odstraňuje. 

Ak sa na streche použije strešná fólia, môže prach upchať póry a spôsobiť, že paropriepustná membrána stratí svoju funkčnosť. Preto je rezanie škridiel najlepšie vykonávať mimo strechy. Množstvo a počet vetracích škridiel závisí od tvaru a rozmeru strechy. Najčastejšie sa pokladajú v druhom rade pod hrebeňom. S cieľom zabezpečiť účinné odvetranie je potrebné zabezpečiť vstup a výstup vzduchu v odkvape a hrebeni. Dôležitá zásada je tiež potreba položenia ventilačno-tesniaceho podhřebenového pásu. Samotné hrebenáče sa pripevňujú za pomoci špeciálnej príchytky hrebenáča a do hrebeňovej laty sa privŕtavajú skrutky.