&noscript=1"/>

Ako vyriešiť ochranu strechy pred vodou?

Hlavným faktorom, ktorý môže znížiť životnosť strešnej konštrukcie, je vlhkosť a voda. Jej negatívnemu dopadu je následne zvlášť vystavená skladba konštrukcie strechy, ktorá degraduje vplyvom vlhkosti. Preto je tak dôležité chrániť strechu pred vniknutím vody do jej vnútornej skladby.

ZNÍŽENIE STREŠY PRE SILU STRUKTÚRY

Pálené strešné škridle položené na šikmých strechách (uhol sklonu by mal prekročiť 22°), zaisťujú odvodnenie po vonkajšej ploche silou gravitácie, bez toho, aby voda prenikla do vnútorných vrstiev konštrukcie. Skladané pálené krytiny nie sú nikdy 100% tesné proti vniknutiu vody napríklad hnaným dažďom alebo zafúkaním prachového snehu.

Tu je veľmi dôležité zabezpečenie profesionálneho a stabilného upevnenia škridiel pomocou špeciálnych svoriek. Ak škridla nie je správne upevnená, silnejší vietor môže spôsobiť zdvihnutie alebo strhnutie jednej alebo viacerých škridiel, čo môže viesť k zničeniu celej strechy. 

Tesnosť strechy je taktiež ovplyvnená správnym vyhotovením podkladovej vrstvy konštrukcie tzv. DHV – doplnkovej hydroizolačnej vrstvy pokrytia strechy. Pri výbere konštrukcie so strechou s uhlom so sklonom menším ako 22° je nutné použiť dodatočné bezpečnostné prvky DHV, ako sú tesniace pásky pod kontralaty, úplné debnenie, prelepené spoje difúznou fóliou atď., všetko sa stanovuje podľa počtu zvýšených požiadaviek stavby a lokality. Takáto konštrukcia umožňuje položiť škridle aj na strechu s uhlom sklonu 10°, pri súčasnom zabezpečení optimálnej tesnosti DHV.


Ako vyriešiť ochranu strechy pred vodou?

 

Je dôležité venovať pozornosť utesneniu takých miest, ktoré nejako vyčnievajú mimo roviny strechy alebo prerušujú pravidelnosť pokládky dlaždíc.

 

Patrí medzi ne strešné okná a komíny. V ich prípade je potrebné použiť tesniace príruby na odstránenie dažďovej vody mimo strešného okna a doplnkové zahrievanie strešného okna nad náplasťami, ako aj materiály na membránovú podložku.

 

Dodatočná ochrana by mala byť použitá aj v hrebeni, ktorý má tiež veľmi dôležitú funkciu v procese vetrania strechy. Jeho spracovanie musí byť vykonané s ohľadom na optimálnu rovnováhu medzi tesnosťou a voľnosťou prúdenia vzduchu.

Odporúčané riešenie je použitie tesniacej a odvzdušňovacej pásky.


DÔLEŽITÉ ROLE VETRENIA

 

Dobré a zároveň vzduchotesné vetranie, zabraňuje alebo minimalizuje potrebu renovácie strešnej krytiny. 

 

Vlhkosť môže viesť k oslabeniu nosnej konštrukcie a zníženiu tepelno-izolačných vlastností strechy a prebytočná vodná para je vážnou hrozbou pre stabilitu strešného väzníka.