&noscript=1"/>

Vetrací a ventilačný komínik

Téma ventilácie je zložitým problémom a súvisí nielen so zavedením čerstvého vzduchu do vnútorných priestorov domu. Je potrebné pamätať tiež na to, že jej účinnosť sa odráža vo fungovaní kanalizácie, správnom vyhotovení tepelnej izolácie a odstránení vlhkosti z priečinkov a spod krytiny.

Ak chcete umožniť optimálnu cirkuláciu vzduchu vo všetkých častiach konštrukcie domu je potrebné dodržať nielen všetky zásady obsiahnuté v architektonickom projekte, ale zároveň používať prvky, ktoré sú na daný typ ventilácie určené. V prípade strešných doplnkov, je potrebné predovšetkým rozlišovať medzi komínom ventilačným a odvetrávacím. Kým prvý typ komína slúži predovšetkým na odvetranie priestorov, tak druhý z uvedených zodpovedá za správnu funkciu kanalizačného potrubia. Pretože v súlade so stavebnými normami sú rôzne požiadavky na parametre kanalizačného potrubia a vetranie priestorov, rovnako rôzne typy komínov sa líšia vetracím prierezom, výškou a spôsobom vyhotovenia. Zámena použitia týchto dvoch typov komínov je chybou, ktorá môže negatívne ovplyvniť fungovanie ventilácie. Prevádzka kanalizácie je založená predovšetkým na gravitácii. Aj keď sa používajú aj iné druhy riešenia, odtok kanalizačných odpadových vôd do externej nádrže pod vlastnou hmotnosťou je stále obľúbený.

Aby nečistoty mohli voľne odtekať, musí byť v kanalizačných rúrach dostatočný atmosférický tlak. Preto musí byť kanalizácia zakončená komínom, ktorý umožňuje vyrovnávanie tlaku v potrubí a odvedenie kanalizačných plynov. Absencia tohto ukončenie potrubia môže spôsobiť, že v priebehu odtoku odpadových vôd môže byť nepríjemný zápach odpadových plynov vtláčaný do miestností.

Je potrebné poznamenať, že rovnako jeden aj druhý typ komína sa používajú aj preto, že zachovanie tesnosti strechy v mieste prestupu je ťažké. Správne vybrané komíniky prispejú k utesneniu strechy. Navyše, možnosť ich farebnosti presne zodpovedá odtieňu strešnej krytiny, čo pozitívne ovplyvňuje vzhľad strechy.

 

Arch. Dorota Palmączyńska

Projektové štúdio Archipelag