Vplyv tvaru strechy na jej cenu

Už na úrovni architektonického návrhu projektu strechy môžeme optimalizovať náklady na jej výstavbu.


V prípade strešnej konštrukcie môžeme najjednoduchšie povedať, že čím jednoduchší je jej tvar, tým nižšie budú náklady na jej realizáciu. Súvisí to nielen s druhom potrebných strešných materiálov, ale zároveň s tvarom strešného krovu. Strecha, ktorú charakterizuje malé množstvo plôch, nízky výskyt lomov strešnej plochy a ozdobných prvkov nám pomôže k zníženiu nákladov. Drahšie oproti tomu bude vyhotovenie strechy s mnohými plochami s ohľadom na vyššie množstvo potrebných materiálov na vykonanie hrebeňa, nárožia a úžľabia. Dôležitým bodom v rozpočte sú rôzne ozdobné prvky strechy ako je volské oko, vikier, ktoré vyžadujú prídavné tesniace prvky a ďalšie klampiarske lemovacie prvky a špeciálne práce.

Zástancovia striech s mnohonásobne lomenou plochou strechy môžu nájsť úsporu v zodpovedajúcom výbere strešného materiálu. V prípade viacerých spádových striech komplikovaných tvarov je odporúčaná pálená škridla. Hoci je nákup plechovej krytiny v porovnaní s pálenou krytinou nižší, ceny sa líšia keď zohľadníme straty materiálu.

Stupeň komplikovanosti strešnej plochy sa viaže na nutnosť kúpy dokončovacích prvkov. Čím jednoduchší je projekt, tým menej prostriedkov budeme musieť vynaložiť na nákup špeciálnych škridiel, používaných na zakončenie okrajov: okrajové škridle alebo ukončovacie s dvojitou vlnou. Pri nákupe strešnej krytiny stojí za to nakúpiť tiež systémové doplnky od rovnakého výrobcu, kvôli rozmerom alebo prispôsobeniu farebnosti celej strešnej plochy.

Hneď ako máte hotový projekt strechy, neoceniteľnú pomoc v kalkulácii strechy získame od obchodných zástupcov, ktorí vám nielen odborne poradia zodpovedajúci model škridle, ale zároveň odhadnú potrebné množstvo materiálu.

 

arch. Agnieszka Owocka

Projektové štúdio Archipelag