&noscript=1"/>

Odporúčania pre výber krytiny

Strecha býva často nazývaná piatou fasádou, pretože je veľmi výrazným a viditeľným prvkom domu.

Preto investori pri kúpe pálenej strešnej krytiny by mali vziať do úvahy aspekt estetický ako je odtieň výrobku, ktorý musí pasovať nielen k farebnosti fasády, ale tiež musí byť vhodne zakomponovaný medzi domy v okolí. Niekedy je v podmienkach zástavby odtieň daný, tak, aby to nenarúšalo harmóniu daného miesta. Okrem estetických otázok je tiež dôležitý výber škridle vhodnej na projekt strechy. Strechy komplikovaného tvaru s mnohými lomami strešných plôch, je dobré zakryť škridlami s malým formátom. Naopak škridle veľkého formátu sa oplatia na jednoduchých dvojspádových strechách. Aspektom rovným k týmto je aspekt sklonu strechy a zložitosť strechy. 

Ak je vybraná strecha s nízkym sklonom strešnej plochy, negarantujúcim rýchle samovoľné odplavenie vody, je potrebné ju správne dodatočne zabezpečiť pred zatekaním vzhľadom na dodatočné hydroizolačné doplnkové opatrenia alebo kúpiť škridle s vyššou vlnou, ktoré zabezpečia lepší odliv vody.

Pri nákupe pálených strešných škridiel, je potrebné mať tiež na pamäti miestne klimatické podmienky. Ak je dom položený blízko lesa, bude strecha náchylná na porastanie machom. Vtedy stojí za to vybrať engobované alebo ešte lepšie glazúrované škridle, pretože sú najviac odolné voči porastaniu machom vďaka svojmu hladkému povrchu, ktorý zaisťuje samočistiaci efekt pri každom daždi.