&noscript=1"/>

Prichytávanie a upevňovanie škridiel

Aby sme sa radovali zo spoľahlivej a bezpečnej strechy po dlhé roky, je potrebné zabezpečiť ju pred poveternostnými vplyvmi.

Ochrana proti vlhkosti záleží, okrem použitia fólie od tesného položenie škridly - ak medzi škridlami nie sú medzery a plocha je nachýlená pod správnym uhlom, tak voda steká vplyvom gravitácie a nedostane sa pod škridle.

Správne položenie a prichytenie škridiel je zároveň základná ochrana proti pôsobeniu vetra. Pálené škridle Röben sú tzv. zámkové, čo znamená, že sa držia na streche ťarchou ďalších, nad sebou idúcich radov a vďaka zámkom.


Zámky sú na bočnej a hornej strane škridiel - každú nasledujúcu škridlu je potrebné založiť do nasledujúcej. Napriek objavujúcim sa názorom, nie je potrebné ich skrutkovať. 

Zakladané škridle sa držia vďaka vlastnej hmotnosti zámkom a zároveň príchytkám, čiže prichytávame ich k latám pomocou špeciálnych úchytiek.