&noscript=1"/>

Pressrom Röben - tlačové materiály o produktoch, cenné rady a tiež informácie o aktuálnych činnostiach spoločnosti, kontakty pre novinárov a tiež grafické materiály určené na stiahnutie.

Kontakt
na marketing

Dział Marketingu
e-mail: marketing@roben.pl

Grafické 
MATERIÁLY

Nižšie je logo na stiahnutie v troch rôznych grafických formátoch: INDD, JPG i EPS.