&noscript=1"/>

Jednoduchá strecha - stojí menej

V prípade konštrukcie strechy môžeme jednoznačne povedať, že čím menej komplikovaný projekt, tým nižšie budú náklady na jej realizáciu.


Súvisí to s nielen s množstvom a druhom potrebných strešných materiálov, ale zároveň s tvarom krovu. Strecha, ktorú charakterizuje malé množstvo strešných plôch, s menším výskytom lomov plochy bez ozdobných prvkov nám umožní dosiahnuť nižšie náklady. Opačne to bude, ak vyhotovenie strechy bude členité s viacerými strešnými plochami s rôznymi sklonmi vzhľadom na potrebu rôznych ďalších prvkov pre vyhotovenie nárožia a úžľabia. 

Významnou zvyšujúcou položkou rozpočtu sú rôzne ozdobné prídavné konštrukčné prvky ako je volské oko alebo vikiere, na ktoré sú potrebné ďalšie množstvá utesňovacích prvkov vrátane klampiarskych prác. Stupeň komplikovanosti strešnej plochy súvisí zároveň s nutnosťou dokúpenia zodpovedajúcich ukončovacích doplnkov. Čím je projekt jednoduchší, tým menej prostriedkov vynaložíme na nákup špeciálnych systémových prvkov, ako sú okrajové či ukončujúce škridle používané na okraji plochy.