&noscript=1"/>

Yukon

Granit

Klinkerová tehla najvyššej kvality - RöbenPREMIUM. Jej poznávacím znakom je štruktúra plná drobných, takmer nepoznateľných škrabancov, pripomínajúcich popraskané sklo alebo pokrčenú tkaninu.

Na jej farbe sa podieľajú rôzne odtiene sivej s prevažujúcim svetlo sivým a stredne sivým odtieňom. To je ponuka pre tých, ktorým sa páčia klinkerové prvky, ale nechcú z nich urobiť dominantu. Tehla je spojencom moderných, ale drobných aranžovaní s- zároveň exteriéru aj interiéru objektu.

  1. Jedinečné, veľmi originálne sfarbenie
  2. Dokonalé ako vo vnútri, tak zvonku budovy
  3. Zaujímavý vizuálny efekt
  4. Vynikajúce technické parametre tehál

technická špecifikácia

Perforacja
B, prostokątna
Przekrój całkowity
ok. 31 %
Ściana zewnętrzna
≥ 20 mm
Gęstość objętościowa
ok. 1,80 kg/dm3
Gęstość materiału
ok. 2,30 kg/dm3
Klasa wytrzymałości na ściskanie
> 100N/mm2
Nasiąkliwość
ok. 1,5 %
Skala twardości wg Mohs
6-7
Trwałość koloru i światłotrwałość
tak
Współczynnik przewodzenia ciepła zgodnie z DIN 4108
0,81 W/(mK)
Perforácia
b, zvisle dierovaný prvok
Veľkosť prierezovej plochy otvorov v ložnej ploche prvku
cca. 31%
Hrúbka obvodových rebier
≥ 20 mm
Objemová hmotnosť
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Trieda pevnosti v tlaku
> 100 N/mm2
Nasiakavosť
cca. 1,5%
Stupnica tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálofarebnosť
áno
Súčiniteľ tepelnej vodivosti podľa DIN 4108
0,81 W / (mK)