&noscript=1"/>

Nottingham

Klinkerové a lícové tehly typu I

Klinkerová tehla najvyššej kvality RöbenPREMIUM.

Najmä preto, že má podobný odtieň (sivý a temne sivý) a tiež preto, že je trvalá a odolná ako oceľ: vyznačuje sa veľmi nízkou nasiakavosťou (okolo 2,5%) a nezvyčajne vysokou triedou pevnosti v tlaku (> 100 N/mm² ), hodnota na úrovni 6-7 stupnice Mohsa a tiež odolnosť proti pôsobeniu negatívnych vonkajších vplyvov.

  1. Originálne sfarbenie a textúry
  2. Veľmi zaujímavý tmavý odtieň
  3. Farba je málo nasiakavá a odolná
  4. Vynikajúce technické parametre tehál

technická špecifikácia

Perforácia
b, zvisle dierovaný prvok
Veľkosť prierezovej plochy otvorov v ložnej ploche prvku
cca. 31%
Hrúbka obvodových rebier
≥ 20 mm
Objemová hmotnosť
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Trieda pevnosti v tlaku
> 100 N/mm2
Nasiakavosť
cca. 2,5%
Stupnica tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálofarebnosť
áno
Súčiniteľ tepelnej vodivosti podľa DIN 4108
0,81 W / (mK)