&noscript=1"/>

Wentylacja ściany trójwarstwowej

Komplementárny systém nosnej a ochrannej steny a izolačného materiálu má optimálny súčiniteľ, pokiaľ ide o zabránenie únikom tepla, ak je zabezpečená účinná ventilácia celej stavby. Do vnútra trojvrstvovej steny sa môže vlhkosť dostávať ako výpary z vnútra domu, tak v dôsledku dažďových zrážok. 

Wentylacja ściany trójwarstwowej

Obzvlášť v zime, keď je vonku teplota pod nulou a v miestnostiach nad nulou, dochádza vo vnútri steny ku kondenzácii vodnej pary - vznikne tzv. "rosný bod". Zvlhčenie stavebných a izolačných materiálov znižuje tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň vedie k biologickej korózii múrov. Optimálna ventilácia musí umožňovať rýchle odparovanie vody. Za tým účelom sa do štruktúry trojvrstvovej steny zavádza vzduchová medzera pre prívod vzduchu, najčastejšie so šírkou 2 až 4 cm. Veľký význam má tiež počiatočná výška voči základom: musí začínať cca 30 cm nad úrovňou zeme a končiť až pod strechou.

Rovnako dôležité je rozmiestnenie ventilačných otvorov (prázdnych škár) na hornej a dolnej strane ochrannej vrstvy, ktorých celkový povrch na každom metri štvorcovom musí byť od 350 do 750 mm2. Alternatívne riešenie pre prázdne škáry sú špeciálne škatuľky, ktoré umožňujú priechod vzduchu z vonku do medzery a naopak. V miestach, kde je vzduchová medzera prerušená, ako napríklad pri okne či ventilačných otvoroch, umiestňuje sa aj pod a nad nimi. Tak je zaručená cirkulácia vzduchu po celej dĺžke múru.

Trojvrstvové steny je možné stavať bez vzduchovej medzery. Zo stavebného hľadiska existencia alebo neexistencia medzery nemá žiadny význam - rozdiel sa prejavuje len v súvislosti s ventiláciou. V prípade, že medzera nebude zabudovaná, je veľmi sťažené (ak nie priam nemožné) odvádzanie vlhkosti z "rosného bodu". Prítomnosť medzery spôsobuje, že kondenzovaná vodná para môže stekať po odkvapniciach namontovaných na príslušných miestach z vonkajšej strany múru. Ak tam nie sú, dochádza k zhromažďovaniu vlhkosti vo vnútri.

Je potrebné zdôrazniť, že nie každý izolačný materiál si vyžaduje ventiláciu. Niektorí výrobcovia uvádzajú, že ich produkt môže byť použitý na stavbu trojvrstvových múrov bez vzduchovej medzery, pretože je nenasiakavý a odolný voči vlhkosti. Iní odporúčajú vzduchovú medzeru zabudovať, pretože len tak je zaručené optimálne využitie všetkých parametrov materiálu. Je tiež možné rozhodnúť sa pre použitie vlny alebo polystyrénu, ktoré ventiláciu nevyžadujú. Nezabúdajme však, že vlhkosť má vplyv aj na ochrannú vrstvu, obzvlášť na škáry. Odvádzanie vlhkosti zvnútra stavby pomáha uchovať si peknú fasádu na niekoľko rokov.