&noscript=1"/>

Druhy väzby

Väzba je spôsob uloženia tehál v stene. Je veľmi dôležitá pre koncový vzhľad fasády, rovnako ako aj pre jej trvanlivosť. 

Poznáme veľa druhov väzieb, ktoré ale rozdeľujeme na dve základné skupiny - behúňové väzby, pri ktorých je v stene vidieť iba behúň (bok tehly s dlhšou základňou) a väzákové väzby, ktoré využívajú užšie boky tehly, zvané väzáky. 

Skupina 1: Behúňové väzby
Väzby, ktoré spočívajú v celom svojom vyhotovení na behúňoch, sú oveľa rýchlejšie a jednoduchšie na vyhotovenie. Aj preto sú veľmi populárne.

Skupina 2: Väzákové vazby

Vazákové väzby majú mnoho foriem, pretože murovanie stien tak, aby sme mohli vidieť väzák zvonka, môžeme vykonávať na rôzne spôsoby. Relatívne populárne sú divoké väzby , tj. nepravidelné umiestnenie väzákov v rovine steny. Na 1m2 zvyčajne pripadá asi 5 väzákov. Situácia je odlišná v prípade flámskych alebo kovadlinových väzieb. Tie, odvodené z flámskej architektúry, pozostávajú zo striedavého kladenia tehál behúňom a väzákom, vďaka čomu vzniká šachovnica. Kovadlinová väzba je takmer totožná, ale namiesto jedného behúňa medzi väzáky pokladáme dva. Niektoré podobnosti možno tiež pozorovať v holandskej väzbe, kde kratšia a dlhšia strana tehál sa striedavo sa používa v jednom riadku, kým v riadku nižšie sú používané iba väzáky. Gotická väzba, tiež známa ako poľská, je založená na uložení väzákov v stĺpe, kde každý väzák je posunutý o polovicu dĺžky voči tehle v riadku nad a pod ňou. 

Behúňové väzby sa medzi sebou odlišujú spôsobom položenia tehly. Tehla môže byť posunutá o ½ dĺžky (tzv. stredná väzba) alebo o ¼ dĺžky (tzv. zdvíhacia väzba). Tehly vo väzbe môžu byť umiestnené v stĺpci (vertikálne) alebo napríklad zostupovať diagonálne nadol.

Výhodou tejto väzby je estetický vzhľad líca, nevýhodou - ťažšia murárska práca. Ak sú medzi väzákmi namiesto jedného behúňa vložené dva, z gotickej väzby sa nám vytvorí sliezska väzba. Aký rozdiel vo vzhľade steny môže byť spôsobený typom použitej väzby, je možné jasne vidieť na príklade väzby väzákovej a blokovej. Väzáková väzba spočíva v tom, že celý povrch vymurujeme väzákmi tehál - fasáda pôsobí ako mozaika. Úplne inak potom pôsobí stena z blokovej väzby, ktorá je z veľkej časti vymurovaná behúňovou stranou - väzák sa objavuje cca každú štvrtú tehlu. Zase krížová väzba spočíva na striedavom pokladaní behúňov a väzákov takým spôsobom, že sa nám pri pokladaní tvorí tvar kríža. Tento vzor môžeme opakovať po celej dĺžke steny.