&noscript=1"/>

Stavba trojvrstvovej murované konštrukcie

Prvou z metód je jednostupňová etapa, kedy sa stavia konštrukcia, ktorá sa skladá z troch vrstiev: nosná stena, izolačná vrstva a predmurovacia, resp. krycia a to všetko ešte pred vyhotovením strechy. Druhá metóda, dvojstupňová, zohľadňuje rozdelenie diela do dvoch etáp.

Budowa ściany trójwarstwowej

Na začiatku sa postaví nosná stena a až po zakrytí budovy strechou sa k nosnej stene pridáva izolačný materiál a muruje sa tehlová fasáda. Prvky, ktoré spájajú tehlovú fasádu a murivo nosné múry, sú takzvané kotvy, ktoré sú vkladané do muriva počas stavby nosných obvodových múrov.

Výber danej metódy na výstavbu trojvrstvovej steny záleží len od Vášho rozhodnutia. Zvyčajne neexistujú žiadne pokyny, ktoré by ukladali, či postupovať jednostupňovou alebo dvojstupňovou metódu. Odporúčaným riešením je však stavba rozdelená do dvoch etáp, kedy je krycia fasádna finálna vrstva zhotovená až vtedy, keď je dom vo fáze hrubej stavby. Z akého dôvodu? Je to preto, že strecha chráni počas výstavby izolačný materiál a konštrukciu pred zrážkovou vodou. Pri montáži izolačnej vaty a murovaní vonkajšej tehlovej fasády môžu vlhkosť a zrážky prispievať k markantnému zníženiu vlastností izolačného materiálu.

Ak je vata vlhká, počkajte, kým nevyschne - zvyčajne to trvá pomerne dlho. Je závažnou chybou zabudovanie navlhnutej alebo mokrej vaty do konštrukcie, pretože neskôr sa môžu v stene objaviť škvrny. Rovnako tak je tu riziko vzniku plesní. Zastrešenie umožňuje minimalizovať tento problém.

Ďalším argumentom v prospech dvojstupňovej metódy je ochrana fasády z klinkeru pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas práce na strešnej konštrukcii. Stropné liatie betónu vždy predstavuje nebezpečenstvo postriekania fasády. Tým vznikajú zbytočné náklady na čistenie a dokonca sa môže stať, že odstránenie nečistôt z klinkeru nebude možné. Pri murovaní fasádnej steny po dokončení strešnej konštrukcie sa tomuto riziku vyhýbame.