&noscript=1"/>

Dlhoveké fasády

Fasáda je jednou z najviac viditeľných častí stavby priťahujúcou pozornosť. Zároveň je prvkom, vystaveným stálym vplyvom vonkajších klimatických vplyvov. Z toho dôvodu čas od času musí prejsť renováciou.

V závislosti od umiestnenia a materiálov z ktorých bola vyhotovená je tiež dlhý časový odstup medzi jednotlivými modernizáciami. V prípade fasádnych omietok, musíme oveľa častejšie obnovovať vonkajšiu vrstvu, ktorá vplyvom pôsobenia klimatických podmienok časom začína praskať a stráca svoju prvotnú farebnosť. Keramická fasáda, vyhotovená z klinkeru alebo lícových tehál je oveľa odolnejšia voči usádzaniu prachu a jej trvalosť a nemennosť odtieňa sú investormi oceňované po mnoho rokov.

Na trhu dostupné fasádne pásky sú ideálne na zmenu vzhľadu nášho domu. Bohatá ponuka keramických pásikov umožňuje pomerne rýchlu a jednoduchú obmenu vyhotovenia fasády, ktorej výsledný vzhľad bude na nerozoznanie od tehlových fasád. Optický dojem murovanej steny z tehál ide ruka v ruke s technickými vlastnosťami, ktorými sú trvanlivosť, odolnosť voči vplyvom poveternosti a zároveň odolnosť proti usadzovaniu prachu a nečistôt. Z hľadiska dlhšej časovej perspektívy, sa výber fasádnych obkladov výrazne premieta v úsporách vďaka minimalizácii potreby renovácie a čistenia, ktoré prebieha pri každom daždi. 

Výhodou fasádnych obkladových pásikov je tiež jednoduchosť ich montáže. Pásky sa jednoducho nalepujú zodpovedajúcim spôsobom na pripravený podklad.

A čo viac, na trhu sú dostupné nielen fasádne obklady štandardného obdĺžnikového tvaru, ale aj pásky rohové, prispôsobené na vonkajšie nárožia budov. Zároveň, fasádne pásky rovnako ako fasádne klinkerové a lícové tehly sú veľmi často využívané na reštaurovanie starých industriálnych objektov. Súčasná architektúra veľmi často adaptuje historické priemyselné objekty a prevádza ich na moderné bytové domy, kancelárske priestory alebo obchodné komplexy.

Konkrétne v prípadoch investícií v centrách miest, kde je v blízkom okolí veľa pamiatok umožňuje použitie tehlových fasád harmonicky zakomponovať objekt do celkového urbanistického plánu s nadväznosťou na mestskú zástavbu. Pri obnove a prestavbe starých úžitkových objektov umožňujú tehlové pásiky rýchlo obmeniť vzhľad fasády so zachovaním jej predchádzajúceho vzhľadu.

Arch. Anna Macjasz

Projektové štúdio Archipelag