&noscript=1"/>

Victoria

Červená

Odlišuje sa prímesou zŕn kremičitého piesku na líci a nepravidelnou štruktúrou, podobnou ručne formovaným tehlám.

Spolu s ďalšími prvkami, ktorými sú pásky, rohové pásky, polovičné a plné tehly tvoria murovací systém pre plášte budov do interiérov, na ohradenie či prvky záhradnej malej architektúry. Okrem toho sa vyznačuje pre klinker typickými technickými parametrami: dlhou životnosťou, vysokou pevnosťou, odolnosťou voči vonkajším faktorom vrátane mechanického poškodenia, mrazuvzdornosťou, nízkou nasiakavosťou (až do 6%) a požiarnou odolnosťou.

  1. Nepravidelná štruktúra
  2. Dlhá životnosť a trvanlivosť
  3. Vynikajúce technické parametre tehál
  4. Mrazuvzdorná a odolná

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty