&noscript=1"/>

Adelajda

Burgund hladká

Tehla s originálnym odtieňom. Vďaka lesklému metalickému odtieňu si za slnečného dňa môžete vychutnať jedinečnú hru svetla: pri šikmo dopadajúcich slnečných lúčoch iskrí povrch modrou a červenou farbou.

Je vhodný pre rodinné domy aj pre objekty verejnej zástavby. Klinker bol použitý medzi inými aj pre sídlo Maďarskej národnej banky v Budapešti a na Svet techniky v Ostrave v areáli Dolných Vítkovíc.

  1. Jedinečné a originálne sfarbenie a textúry
  2. Kovový lesklý povrch vytvára zaujímavý efekt
  3. Veľmi odolný
  4. Vynikajúce technické parametre

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty