&noscript=1"/>

Adelajda XLDF

Burgund hladká

Tehla s originálnym odtieňom. Vďaka kovovo lesklému povrchu líca je možné počas slnečného dňa obdivovať výnimočne efektnú hru svetiel.

Ak lúče dopadajú pod určitým uhlom, potom klinker mení farebný odtieň na modro červený. Táto v Poľsku vyrábaná klinkerová tehla sa skvele hodí či už ako materiál pre fasády rodinných domov alebo aj pre objekty verejne prístupné.

  1. Kovovo lesklý povrch líca
  2. Ideálne pre jednoduché projekty
  3. Výborné technické parametre tehly
  4. Veľký formát XLDF (365 x 115 x 52 mm)

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF XLDF
365 x 115 x 52 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť 
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Ługoodporność
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty