&noscript=1"/>

Granville

Klinkerové tehly - typ P

Táto tehla sa vyznačuje nevšednou farebnosťou rovnako ako štruktúrou povrchu líca. Grafitový odtieň a teplá hnedá, v spojení s drobnými čiastočkami, ktoré prebleskujú pri dopade slnečných lúčov tvoria zaujímavý, trblietajúci sa efekt. 

Nerovnorodé vyhĺbeniny pripomínajúce prirodzenú štruktúru povrchu sú neobvyklé vo svojom prevedení a na fasáde či na platni múrikoch vytvoria originálny vzhľad. Vysoká vizuálna hodnota idúca ruka v ruke s najlepšími stavebno-technickými vlastnosťami klinkerových tehál, radí výrobok GRANVILLE medzi dokonalé riešenia fasád moderných objektov.

  1. Jedinečné a originálne sfarbenie a textúry
  2. Rôznorodá, povrchová štruktúra podobná prírodným drážkam
  3. Trblietavé čiastočky vytvárajú zaujímavý vizuálny efekt
  4. Vynikajúce technické parametre tehál

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty

Tehla NF Tehla NF
Tehla VNF Tehla VNF