&noscript=1"/>

Canberra

Melír hladká

Výnimočná tehla odtieňa červeno-hnedo-olivového. Vďaka tieňovaniu a ryhovaniu mení vzhľad podľa uhla dopadu svetla.

Je to materiál najvyššej kvality - klinkerová tehla s ideálnymi technickými parametrami s vynikajúcou pevnosťou voči tlaku a odolnosťou voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Používa sa ako na rodinné domy tak aj na objekty verejnej zástavby. Vďaka výnimočnej farbe sa už dlhšiu dobu teší uznaniu zo strany investorov.

  1. Jedinečné a originálne sfarbenie a textúry
  2. Mení vzhľad v závislosti od svetla
  3. Najkvalitnejší materiál
  4. Vynikajúce technické parametre tehál

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty