Dilatácia vo fasáde

Každý konštrukčný objekt je neustále vystavený vplyvu mnohých faktorov, ako sú kolísanie teploty, zmeny vlhkosti a vplyv statického a dynamického zaťaženia.

To platí aj pre fasádu, ktorá je ako exteriér budovy vystavená najmä atmosférickým podmienkam a mechanickému poškodeniu. Výsledkom reakcie na vyššie uvedené podnety môže byť deformácia fasády. Ak nie je správne navrhnutá a konštruovaná, tj. nebudú zavedené žiadne prvky, ktoré by zabezpečili jej statickú prácu, môžu nastať vážne defekty celej konštrukcie.

Aby sa mohol vonkajší múr voľne podrobiť rôznym zmenám tlaku a zaťaženiu, vykonáva sa dilatácia, tj. niekoľko milimetrové medzery medzi väčšími fragmentmi stien. Voľba miesta, kde budú dilatácie umiestnené, závisí od mnohých faktorov, okrem iného rozmerov fasády a ich tvaru. Dilatácia je nevyhnutná, pretože postačí iba iný uhol slnečného žiarenia na jeden z múrov a pracuje inak ako susedné múry. Výsledkom môžu byť škrabance a praskliny.