&noscript=1"/>

Ako sa vyhnúť výkvetom?

Nezáleží na tom, že v porovnaní s inými materiálmi (napr. omietkou) sa prakticky nevyžadujú renovácie. Na udržanie estetického vzhľadu tehlových fasád na mnoho rokov je potrebné chrániť ich pred výkvetom - bielym povrchom, ktorý sa vytvára na povrchu tehál.

Čo spôsobuje výkvet?

Aby sme účinne riešili výkvety, je potrebné najprv zistiť dôvody ich vzniku. Výskyt výkvetov je výsledkom rozpúšťania soli obsiahnutej v použitom klinkeri alebo malte. Pod vplyvom vody alebo vlhkosti sú rozpustené soli vypláchnuté na povrch múru, čo vytvára biele pruhy. Tieto procesy sú urýchlené nedostatkom účinného vetrania múrovej štruktúry a tým aj akumuláciou vlhkosti vo vnútornom priestore. Ako sa vyhnúť výkvetu?

Použitie vhodnej malty pre klinker je prvým krokom v boji proti výkvetom. Zvyčajne ide o nesprávny výber malty, ktorá spôsobuje vzhľad bielych škvŕn. Zabránenie výkvetom je tiež spojené so správnou konštrukciou a prevádzkou budovy. Ako už bolo spomenuté predtým, k ich tvorbe prispieva aj neefektívna ventilácia.

Z tohto dôvodu, aby sa zabránilo vzniku výkvetov, by mala byť zabezpečená cirkulácia vzduchu vo vnútri múrovej konštrukcie. Odvádzanie vlhkosti zabráni vymytiu soli. Je tiež nutné chrániť kryciu vrstvu pred prenikaním vody do jej interiéru, a to hlavne kvôli tesným murovacím spojom a odborne vykonaným lemom.

Ako odstrániť výkvety?

Najprv odstráňte príčinu ich vzniku, teda zabezpečte múr pred vlhkosťou. Po utesnení problémových oblastí môžete zahájiť čistenie povrchu fasády od výkvetov pomocou špeciálnych prípravkov. Navyše, klinkerový múr môže byť impregnovaný vodou odpudzujúcimi činidlami, čo spôsobuje, že dažďová voda prúdi po povrchu bez prieniku do vnútra múru.