&noscript=1"/>

Ako správne položiť škridlu bergamo

Kladenie prekrývajúcich sa plochých keramických strešných škridiel je oveľa ťažšie, než v prípade vlnitých strešných škridiel. Dodržiavanie konkrétnych pravidiel vo fáze prípravy montáže, rovnako ako pri inštalácii škridiel vám pomôže vyhnúť sa mnohým inštalačným problémom.

1. Príprava strechy

Základom pre správnu realizáciu strechy je strešný nosník. Je vyrobený z dreva získaného z ihličnanov, ako borovica a smrek. Správne vysušené a hobľované prvky nosníkov z týchto druhov vydržia dekády bez nutnosti impregnácie. Je dôležité, aby strešná konštrukcia bola vypočítaná podľa hmotnosti krytiny. V celom procese je najdôležitejšie presné usporiadanie strechy: vzdialenosti a uhly musia byť vyrovnané a všetky nepresnosti nosníka by mali byť odstránené. Na nesprávne pripravenú strechu nebude možné vytvoriť estetický, rovnomerne položený a tesný kryt z plochej škridle, bez ohľadu na to, aká spoločnosť je jej producentom. - Je potrebné poznamenať, že v keramických strešných škridlách sú vždy nerovnosti, ktoré spočívajú v ich povahe a sú výsledkom výrobného procesu - pálenia. Možné zakrivenie alebo nerovnosti pri jednoduchom tvare škridiel sú vždy výraznejšie ako v prípade zvlnených škridiel, ale v prípade, že plášť je odborne pripravený, nepredstavuje estetické a správne položenie škridiel žiadny problém - vysvetľuje Andrzej Wilhelmi, pokrývač s dlhoročnými skúsenosťami, spolupracujúci s firmou Röben v oblasti školenia pokrývačov. - V prípade vlnitých strešných škridiel je ťažké ľudským okom vidieť drobné nedostatky, ktoré často vznikajú po nepresnom naskladaní. Na rozdiel od nich, chyby v montáži plochých škridiel sú okamžite viditeľné, takže preto je veľmi dôležité presné pripravenie nosníka - dodáva Andrzej Wilhelmi spolupracujúci s firmou Röben v oblasti školenia pokrývačov. 

Je potrebné zdôrazniť, že aj správne postavený nosník môže mať nerovnomernosti. Vyplýva to z vlastností dreva. Tieto disproporcie by mali byť vyrovnané na latách. Správne vedená rovina svahu by nemala mať väčší rozstup ako 2 ~ 3 mm na 3 metrovú plochu. Odchýlky tejto veľkosti budú kompenzované dokonca aj plochou škridlou. Pri montáži škridle v troch zvislých radoch (to je šírka v dosahu ramien) možno nerovnomernosti vždy vyrovnať. Obvykle stačí škridle na miestach zameniť.

2. Vymeranie sklonu

Efekt vo forme esteticky a odborne usporiadaného sklonu strechy bude dosiahnutý pomocou správneho vymerania strechy. Pri vymeraní strechy, skontrolujte rovnobežnosť odkvapnice s vrcholmi a kolmosťou štítov k odkvapnici, a potom určte priemerný rozstup lát a priemernú šírku krytia. Tieto postupy určujú správne usporiadanie sklonu. Priemerný rozstup lát sa vypočíta usporiadaním 10 škridiel nad sebou v maximálnom rozsunutí a zosunutí. Stanovením maximálnej dĺžky a šírky pokrytia desiatich radov a stĺpcov škridiel, sme schopní správne naplánovať rozsah pokrytia každého sklonu. Po určení dĺžky a šírky pokrytia, môžete rozložiť škridle tak, aby pokrytie prakticky vyrovnalo všetky nezrovnalosti sklonu.

Stojí za to vedieť...

Veľká pozornosť by sa mala venovať nastaveniu lát. Musia byť vymerané a starostlivo nakreslené, vedené k líniám, podľa ktorých sú inštalované laty. Odporúča sa, aby ste nepoužívali meracie zariadenie, pretože jediná chyba pri jeho použití sa bude množiť. Prechodom od laty k late a chybovať o 0,5 mm, pri 10 radách bude rozdiel činiť 5 mm, a pri 20 radoch - už 1 cm, čo môže v konečnom dôsledku viesť k nemožnosti upevnenia škridle.

Problémy sa môžu vyskytnúť na strechách bez odkvapov a bez vyčnievajúcich štítov. Strecha vtedy končí na okraji múrov budovy, ako pri odkvape, tak aj na štíte. Toto riešenie výrazne obmedzuje flexibilitu pri usporiadaní a pokladaní strechy. Na hrebeni môže byť potrebné rezanie škridiel, kým na vrcholkoch môžeme vylúčiť krajné škridle. Mnohé projekty používajú klampiarsku úpravu, rezaním škridiel podľa potreby symetricky alebo asymetricky.

Uloženie strešných škridiel

Pri výbere plochých škridiel je potrebné si uvedomiť, že aj keď bola krytina správne prevedená, môžu sa pri pohľade na strechu pri určitom uhle objaviť nerovnomernosti. Tento efekt je dôsledkom spaľovacieho procesu, počas ktorého hlina, z ktorej je škridla vyrobená, podlieha nepatrným skresleniam. To sa môže zmeniť, napr. ak škridly vymeníme miesto, vďaka tomu budú odstránené nerovnosti (chyby môžu splynúť alebo sa minimalizovať). Strešné škridly musia byť často upravované a obrusované, aby mohli byť namontované na nerovných a komplikovaných miestach. Je tiež dobré, ak by počas montáže niekto pozoroval a kontroloval prácu z úrovne zeme. To umožní rýchlejšiu reakciu a úpravu vzniknutých nerovností. Plochá, prekrývajúca sa škridla umožňuje použitie rôznych spôsobov uloženia. Môže byť namontovaná jedna nad druhou alebo s posunom o polovicu (na väzbu). Môže byť tiež ukladaná s asymetrickým posunom a skúsený pokrývač môže zrealizovať tzv. "divoké" krytie.

Röben radí …

Krytinu Bergamo odporúčame položiť na strešnú plochu so sklonom od 30 °.
Než začnete pracovať, stojí za to informovať investorov o vlastnostiach škridiel a samotnej keramiky, čo v budúcnosti umožní vyhnúť sa mnohým problémom spojeným s uložením krytiny.

4. Ťažké miesta

Na streche existujú miesta, kde je uloženie strešných škridiel komplikovanejšie ako v iných miestach. Problémy vznikajú napr. pri strešných oknách. Nakoľko sa tu používa rovnaké lemovanie ako pre škridly s vlnou a nie je možné zabrúsenie zo spodnej časti škridly, potom okraj škridle dvíha, čo vytvára nerovnosti na streche. Efektívnym riešením daného problému je zapustenie lemovania strešného okna do latovania, tak aby sa ponorilo nižšie, kde následne okolité škridle budú do seba pasovať a nebude ich dvíhať. Ďalší spôsob je vyrobenie individuálneho oplechovania, ktoré sa tiež používa pri lemovaní komínov, resp. stien vikierov. Tesnenie tu nie je nutné použiť, pretože plech je inštalovaný priamo pod škridlu. Pri plochých škridlách je toto najlepšie riešenie.

Dôležité !!!

Strešná škridla Bergamo vyžaduje použitie vetracej mriežky v odkvape, pretože bez tohto riešenia by nebolo zabezpečené vetranie strechy. Hrebenáč by mal byť zdvihnutý 5 mm alebo až 1 cm, aby pod ním mohol prúdiť vzduch a umožnil voľnú cirkuláciu vzduchu v celej ploche strechy. Je tiež dobré použiť vetracie strešné škridle.