&noscript=1"/>

Centrum súčasného umenia v Toruni Architektúra blízka umeniu

CSU bolo oficiálne otvorené 14. júna 2008, dva roky po začatí prác na jeho založení. Formálne sa skladá z niekoľkých štvorcových modulov s rozmermi 49,30 x 49,30 m. Dominantou je nepochybne reprezentatívne, točité schodisko, ktoré sa nachádza vonku za preskleným tubusom.

Centrum súčasného umenia v Toruni

Na troch podlažiach sú okrem iného rozsiahle výstavné priestory, výstavné haly, vnútorný amfiteáter, multimediálna sála, miestnosť na výučbu, kníhkupectvá a knižnica s čitárňou. V podkroví sa nachádzajú kancelárske priestory, rovnako ako aj kaviareň a vyhliadková terasa.

Súčasný sused Veľkej minulosti.

Nachádza sa v centre Jordánu v Toruni, Centrum súčasného umenia sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Starého Mesta s najväčším počtom zachovaných gotických stavieb hneď po Krakove. Blízke okolie objektu výrazne ovplyvnilo jeho architektonický koncept. Autor projektu je architekt Edward Lach z vroclavského Studia EL. Budova podľa jeho koncepcie je jednoduchý, kubický prvok, diskrétne rozdelený do modulov. Sklenený valec pokrývajúci centrálne schodisko a použitie kovových línií, ktoré navzájom oddeľujú vonkajšie vitríny, sú prvky jasne prejavujúce modernosť centra. Navyše, veľkosť budovy dokonale zodpovedá monumentálnym historickým objektom mesta Toruň.

Dominantným stavebným materiálom na fasáde je klinkerová tehla NF 17 od firmy Röben, s hladkým povrchom a červenou, tieňovanou farbou. Bolo použitých viac ako stosedemdesiat tisíc tehál. - Voľba tohto materiálu nebola náhodná - potvrdzuje riaditeľ CSU Stefan Mucha. - Tehlová fasáda umožňuje centru dokonale splynúť s okolím. Je potrebné uvedomiť si, že susedíme nielen so Starým Mestom, pretože v našom okolí sa nachádza novogotické Collegium Maius univerzity Mikuláša Koperníka a budova bývalej poľnohospodárskej banky, pamätníka z medzivojnového obdobia.  

Zaujímavé sú aj nepravidelne postavené "tehly" obklopujúce sklenený tubus. Podľa odborníkov sú však majstrovským dielom šikmé strechy nadväzujúce na historickú architektúru Starého Mesta. Tvarovanie šikmých foriem z klinkerových tehál je pomerne ťažké, ale pri pohľade na efektný výsledok práce vidno, že vynaložené veľké úsilie sa oplatilo. V prípade Centra súčasného umenia bola táto úloha vykonaná dokonalo. Podľa odborníkov na stavbu, povrchová úprava fasády si zasluhuje slová najvyššieho uznania.