&noscript=1"/>
21 dec 2022

Veselé Vianoce

Pri príležitosti vianočných sviatkov, ale aj blížiaceho sa Nového roku, by sme vám chceli zo srdca poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku a vyjadriť toto srdečné prianie. Nech je tento sviatočný čas naplnený milosťou, rodinným teplom a porozumením a aby nadchádzajúci rok 2023 bol pre vás zmysluplným rokom splnených prianí a úspešne zrealizovaných plánov.

Veselé Vianoce