&noscript=1"/>
21 dec 2021

Veselé Vianoce

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov vám chceme zo srdca popriať, veľa zdravých a radostných chvíľ, naplnených pokojom a milosťou, strávených v kruhu najbližších. Aby vám nový rok 2022 priniesol veľa šťastia a splnených prianí a nech sa všetka vaša práca skončí len úspechom."

Veselé Vianoce