Melbourne

Renovačná

Ide o renovačnú tehlu s tradičnou červenou farbou pálenej hliny, ktorá spolu so škrabancami vytvára rustikálny efekt. 

ehla bola vytvorená predovšetkým za účelom renovácie rôznych historických objektov, kde nájde široké uplatnenie a tiež sa ideálne hodí pre

Tehla bola vytvorená predovšetkým za účelom renovácie rôznych historických objektov, kde nájde široké uplatnenie a tiež sa ideálne hodí pre novovzniknuté projekty. Tehla pridá objektom nový rustikálny nádych a tiež sa harmonicky zapíše do existujúcich stavieb vo svojom okolí. Veľmi zaujímavo sa bude tiež vynímať v interiéroch alebo na elementoch tzv. drobnej záhradnej architektúry.

  1. Nízka nasiakavosť a mrazuvzdornosť
  2. Ideálne technické parametre
  3. Skvele sa hodí na renováciu budov
  4. Unikátna štruktúra líca

technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty

Tehla NF Tehla NF