Canberra

Renovačná

Červeno hnedo olivový farebný odtieň priťahuje nebývalú pozornosť, vďaka ktorej mení svoj vzhľad v závislosti od uhla dopadu svetla. Za svoj unikátny charakter, ktorý pripomína na prvý pohľad dotyk zubu času, vďačí predovšetkým svojmu nie úplne zrejmému "poškriabaniu“.

Tehla bola vytvorená predovšetkým za účelom renovácií rôznych historických objektov, kde nájde široké uplatnenie ale hodí sa aj pre novovzniknuté projekty. Tehla pridá objektom nový rustikálny nádych a tiež sa harmonicky zapíše do stavieb vo svojom okolí. 

  1. Mení vzhľad v závislosti od svetla
  2. Ideálne sa hodí pre renováciu budov
  3. Je tu použitý jeden z najkvalitnejších materiálov
  4. Ideálne technické parametre

 


technická špecifikácia

Rozmery tehly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť 
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla  NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty

Tehla NF Tehla NF